Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin nimi

Savonlinnan Toimintakeskus ry palaute

Rekisterinpitäjä

Savonlinnan Toimintakeskus ry, Pohjolankatu 6,  57200 Savonlinna

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jari Markkanen, Pohjolankatu 6, 57200 Savonlinna, puh. 044 0554 704

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Palautteen käsittely

Rekisterin tietosisältö

Nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet

Palautteen antaja ilmoittaa palautetta antaessaan

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETAN:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

Käyttäjätunnuksen ja palomuurin takana