Myymälät

Pohjolankadun Kierrätysmyymälän valikoimaan kuuluu kaikki kodin tavarat, sisustukseen, vaatetukseen sekä kodintekniikkaa ja -elektroniikka. Pohjolankadun päämyymälässä valikoima on laajempi, Aseman Secondhand- myymälässä myydään vaatteita, asusteita sekä kenkiä ja lisäksi kierrätysmateriaaleista valmistettuja käsityötuotteita.

Kierrättämällä osallistut ilmastotalkoisiin, tule tekemään mahtavia löytöjä myymälöistämme!

Ota myös selvää mahdollisuudesta työllistyä ja vahvistaa osaamistasi tai vaikka opiskella ammattiin myymälöissämme!

Kierrätysmyymälä
POHJOLANKATU

Pohjolankatu 6
Avoinna ma-pe 9-17, la 10-14
Puh. 044 363 4455

Vaatekerrätysmyymälä
Linja-autoasema

Tulliportinkatu 1-5
Avoinna ma-ke-to-pe 10-16, ti ja la suljettu
Puh. 044 309 8974

Noutopalvelu

Noutopalvelu p. 044 363 4455
Haku Savonlinnan taajaman alueelta, henkilöasiakkailta 5€.
Taajaman ulkopuolelta 5€ + 0,50€/kilometri (meno-paluu).

Huomiothan mahdollisen kierrätysmaksun!

Puuverstas

Puuverstaalla kunnostetaan ja uudelleen henkiin puhalletaan lahjoituksina saatuja vanhoja, käytettyjä huonekaluja. Puuverstaalla tehdään lisäksi kierrätyspuusta uusiotuotantona erilaisia tuotteita, joiden myynti tapahtuu Kierrätysmyymälässä.

Ota myös selvää mahdollisuudesta työllistyä ja vahvistaa osaamistasi tai vaikka opiskella ammattiin puuverstaallamme!

Sähkö- ja elektroniikkaromun
vastaanotto

Savonlinnan Toimintakeskus on SER-Tuottajayhteisöjen virallinen sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanottaja. SE-laitteet voi palauttaa veloituksetta Toimintakeskuksen kierrätyspisteeseen. Kierrätämme SER-romun asianmukaisesti eteenpäin.

Kierrätys kannattaa Aina!

Ota myös selvää mahdollisuudesta työllistyä ja vahvistaa osaamistasi tai vaikka opiskella ammattiin SER- ATK ja Kodintekniikan osastoillamme!

Euroopan sosiaalirahaston tuella:

Kasvupolku työhön

KASVUPOLKU TYÖHÖN -KASVUN TUELLA UUSIIN TYÖTEHTÄVIIN.
Mihin hankkeessa tartutaan?

Kasvupolku-hankkeessa kehitetään henkilöasiakkaan palvelukonseptia. Hankkeen tavoitteina on tuottaa asiantuntijaverkoston kokonaispalvelu sekä henkilöasiakkaan -että työtä tarjoavien yritysten tarpeisiin.

Samalla tuetaan työllistyvän työnhakijan osaamista ja sen kehittymistä työvalmentajan tuella. Henkilöasiakkaan tuen lisäksi rakennamme palvelua myös yritysten tarpeisiin.

Kohderyhmät:

1. Työttömät työnhakijat

2. Yritykset, joilla on tarjolla soveltuvia työtehtäviä kohderyhmäasiakkaille

3. Välilliset kohderyhmät –mm. työhallinnon, elinkeino- ja sosiaalipalvelujen, Kolmannen sektorin -ja henkilöstöpalveluyritysten asiantuntijat

Kasvupolku työhön- kasvun tuella uusiin työtehtäviin

Veikkauksen tuella seuraavat toiminnat:

Majakka

Majakka-toiminta pitää järjestettyä ryhmätoimintaa ja Pop Up-tapahtumia, jota rahoittaa STEA.

Majakan kohderyhmää ovat iältään 18-65 vuotiaat, pitkäaikaistyöttömät, päihde- ja mielenterveyskuntoutujat, maahanmuuttajat, sosiaalisesti huonommassa asemassa olevat nuoret.

Majakka pitää kaksi ryhmää päivässä, joista toinen on yhteistyökumppaniemme tiloissa ja toinen Majakan omissa tiloissa Toimintakeskuksella.

majakan-valo.blogspot.fi

Pirtti

Tuetun asumisen toimintamme voi mahdollista asumista tilanteissa, joissa oman vuokra-asunnon saaminen on eri syistä vaikeutunut, esimerkiksi vuokrarästien, häiriöiden tai muiden asumiseen liittyvien ongelmien vuoksi. Asunnot vuokrataan pääasiassa Savonlinnan Vuokrataloilta ja välivuokrataan edelleen asiakkaillemme. Tuetussa asumisessa asiakkaan palvelupolku määritellään yksilöidysti ja palveluohjauksellisella toiminnalla pyritään tukemaan asiakkaiden siirtymistä itsenäiseen asumiseen.

Toimintatupa

Toiminnan kohderyhmänä ovat Savonlinnan alueen alle 30-vuotiaat nuoret aikuiset.

Toiminnan sisältö koostuu erilaisista kuntouttavan työn menetelmistä, joita ovat pienryhmätoiminta sekä yksilöohjaus.

Tavoitteena on luoda nuoren elämään erilaisten työkalujen verkko ja ohjata häntä käyttämään näitä menetelmiä oman elämänsä eteenpäin viemiseen.

Aktiivinen osallistuminen ja yhteisöllisyys vähentävät yksinäisyyden kokemusta. Yksinäisyyteen puuttuminen ja sen vähentäminen on ollut Toimintatuvan yksi päätavoitteista.

Aluehallintoviraston tuella:

Nuorten työpaja

Nuorten työpajatoiminta (KiTu)

Kierrätyksen kautta tutkintoon, eli  KiTu -paja tarjoaa toimintaa, jonka tavoitteena on parantaa elämänhallintaa ja lisätä mahdollisuuksia työllistyä.

Tavoitteena on totuttautua työelämän pelisääntöihin ja jämäköittää omaa elämänhallintaa.

KiTu -pajassa pyrimme siihen, että jokainen jatkaa toiminnastamme joko koulu- tai työelämään.

KiTu -pajalla kunnostetaan kierrätykseen tulleita tavaroita, esim. ruohonleikkureita, polkupyöriä yms.

Kierrätystavarasta voidaan myös valmistaa tuotteita uusiokäyttöön..

Työllistämistoiminta

Savonlinnan Toimintakeskus on Savonlinnan alueen suurimpia kolmannen sektorin työllistäjiä. Työllistämme kierrätysmyymäläämme sekä samoissa tiloissa Pohjolankadulla sijaitseviin työpajoihimme vuosittain yli 80 henkilöä. Työtehtäviä löytyy puuverstaalta, pienkonekorjaamosta, sähkö- ja elektroniikan, tietokonetekniikan, myymälätoiminnan sekä työvalmennuksen aloilta. Lisäksi kierrätystoimintaan työllistetään paljon ihmisiä, kierrätämme mm. Savonlinnalaisten asukkaiden kodin irtaimistoa, sähkö- ja elektroniikkalaitteita, vaatteita leluja.

Työllistämme ihmisiä työpajoillemme sekä kierrätystoimintaan ympärivuoden.

Työllistämme ihmisiä palkkatuella, työkokeilulla, kuntouttavalla työtoiminnalla sekä sosiaalisen kuntoutuksen keinoin. Työllistämisasiakkaamme saavat laadukkaita ja tavoitteellisia valmennuspalveluita.

Valmennus työpajoilla

Yksilövalmennuksessa asiakkaille tehdään henkilökohtaiset, tavoitteelliset toimintasuunnitelmat, joita seurataan yhdessä asiakkaan kanssa, tasaisin väliajoin. Asiakkaan tilanteesta riippuen häntä ohjataan yksilöllisesti kohti osaamisen vahvistamista, joko opintoja tai niiden osia suorittaen tai opinnollistamisen keinoin. Uravalmennusta annetaan tarvittaessa, jos henkilöllä on jo selkeä tavoite päästä avoimille työmarkkinoille. Ohjaaja tapaa jokaista asiakasta viikoittain niin, että asetettuja tavoitteita päästään arvioimaan ja jotta ne saavutettaisiin.

Työvalmennuksessa asiakasta ohjataan työpajassa toimimaan työyhteisön jäsenenä. Asiakas perehdytetään valitsemaansa pajan toimintatapoihin sekä käydään turvallisuusasiat läpi. Työvalmennuksen tavoitteena on työelämänpelisääntöjen sekä työyhteisössä toimimisen harjoittelu. Työvalmennus luo myös osallistujalle kuvaa omasta osaamisesta ja ohjaa häntä kohti tulevaisuuden työtä tai opiskeluja. Työvalmentaja kulkee asiakkaan rinnalla ja tukee häntä myös vapaa- aikaan liittyvissä asioissa tai ohjaa häntä saamaan tukea monialaisen sidosryhmän tarjoamista tukipalveluista.

Ryhmävalmennus nojaa vahvasti hyvinvointiin sekä terveydellisiin asioihin. Ryhmissä tutustutaan erilaisiin liikuntalajeihin sekä saadaan tietoa hyvinvoinnin eri tasoista. Ryhmätoiminnan aikana harjoitellaan myös itsetuntemusta erilaisten tehtävien ja harjoitteiden kautta. Ryhmätoiminnat tukevat yksilö- ja työvalmennusta. Ryhmissä osallistujat myös arvioivat omaa työkuntoisuuttaan sekä omaa elämäänsä erilaisten mittareiden (mm. hyvinvointimittari, kyky- viisari, osallisuustesti (sokra), päihdekysely) kautta. Ryhmissä tavoitellaan sosiaalisten tilanteiden kestämisen vahvistamista sekä tarjotaan osallistujille mahdollisuus olla vertaisryhmän jäsenenä.

Työhönvalmennusta tehdään yritysvierailuin sekä mahdollistamalla asiakkaalle tarvittaessa työkokeiluja avoimilta työmarkkinoilta. Työhönvalmennuksessa asiakkaan kanssa tehdään omasuunnitelma osaamisen vahvistamiseksi, jotta haluttu ala sekä osaaminen saavutetaan. Työhönvalmennuksessa harjoitellaan työhakemusten sekä cv:n tekoa niin perinteisesti kuin myös digitaalisten asiakirjojen sekä videoiden valmistamista, harjoitellaan videohaastatteluihin osallistumista ja tehdään työhakemusharjoituksia. Työhönvalmennus on sparrausta kohti avoimille työmarkkinoille siirtymistä. Osallistuja tekee työhönvalmennuksessa myös profiilit haluamilleen työnvälityskanaville.

Kuntouttavassa valmennuksessa lähdetään asiakkaan lähtötason mukaisten tavoitteiden kautta hakemaan nousua toimintakyvylle. Työpajatoiminnassa tämä voi tarkoittaa sovittujen työaikojen noudattamisen harjoittelua tai ryhmässä toimimisen harjoittelua. Kuntouttavaan valmennukseen on varattu rauhallinen työtila, jossa asiakas saa pienessä ryhmässä vahvistaa sosiaalisia taitojaan. Kuntouttavaan valmennukseen kuuluu kuitenkin alun jälkeen poluttaminen osaksi työpajan työyhteisöä, joten kuntouttavassa valmennuksessa olevien asiakkaiden on osallistuttava ryhmävalmennukseen. Kuntouttavassa valmennuksessa ohjaaja on asiakkaan lähellä ja tukee sekä tsemppaa tätä sitoutumaan työpajan toimintaan. Tavoitteena on kuntouttavan valmennuksen lyhytaikaisuus.

Opinnollistaminen toteutetaan Paikko- mallin mukaisesti ja yhteistyössä ammattiopisto Samiedun kanssa. Opinnollistaen voi työpajalla hankkia ja vahvistaa osaamista puusepän opinnoissa, merkonomin koko tutkinnon, kiinteistö- ja puhtausalan perustutkinnon opintojen osissa, Tieto- ja viestintätekniikan koko perustutkinnossa sekä sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon osia. Pajoilla voi suorittaa myös tarvittaessa Yto- aineita.

Ohjeita opiskelijalle

harjoittelu ja työssä oppiminen.

KORONAEPIDEMIA

Ennen harjoitteluun tuloasi ja sen aikana:

Sinun tulee noudattaa voimassa olevia THL:n ohjeita:

Sinun tulee noudattaa voimassa olevia Sosterin ohjeita: Koronavirus Sosterissa. Sinun tulee noudattaa Savonlinnan Toimintakeskuksen sisäisiä voimassa olevia ohjeita, joihin saat perehdytyksen heti harjoitteluun saapuessasi.

Savonlinnan Toimintakeskuksen työpajat sekä hanketoiminta tarjoavat kiinnostavia harjoittelumahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille sekä laajalti ammatillisten perustutkintojen osalta ympäri vuoden. Toimarilla harjoittelu on tavoitteellista ja ohjattua käytännön työhön osallistumista, ja opiskelijaa ohjaavat ammattitaitoiset työntekijämme. Jokaiselle opiskelijalle osoitetaan vastuuohjaaja, joka seuraa ja tukee harjoittelun kaikissa vaiheissa.

Perehdytämme jokaisen opiskelijan harjoitteluun ja harjoittelun jälkeen jakso arvioidaan ja opiskelijoilta pyydetään siitä palautetta.

 

Ennen harjoittelua:

Varmistaaksesi onnistuneen harjoittelun, valmistaudu hyvin jo etukäteen.

Ole puhelimitse yhteydessä harjoittelupaikkaasi viimeistään kaksi viikkoa ennen harjoittelusi alkua sopiaksesi ensimmäisestä työvuorostasi ja muista käytännön asioista

Tutustu ennen harjoittelusi alkua harjoitteluyksikköön Savonlinnan Toimintakeskus ry:n sivuilla. www.toimarisln.fi

 

Ensimmäisenä päivänäsi:

Saavu sovitusti ensimmäiseen harjoittelupäivääsi.

Työvaatteina toimivat omat siistit vaatteet ja sisäkengät.

Työpaikan vastuuohjaaja perehdyttää opiskelijan toimintapaikkaan ja sen toimintaan.

Saat nimetyn henkilökohtaisen ohjaajan, joka edistää ja tukee sinun harjoittelusi onnistumista.

Laatikaa työvuorot yhdessä ohjaajan kanssa. Mahdollisimman paljon yhteisiä vuoroja ohjaajan tai varaohjaajan kanssa. Laadittuja työvuoroja on noudatettava. Mikäli muutoksia työvuoroihin tulee, on niistä pyrittävä sopimaan hyvissäajoin.

Noudata oppilaitoksesi antamia ohjeita arviointilomakkeen täytössä yms.

Ole aktiivinen alusta alkaen.

Laadi mahdollisimman konkreettiset tavoitteet jaksolle ensimmäisten päivien aikana.

Tarkastele tavoitteitasi ohjaajasi kanssa säännöllisin väliajoin ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Sovi väli- ja loppuarviointien ajankohdat tarpeeksi ajoissa.

Pyydä ja anna palautetta.

Noudata työelämän pelisääntöjä ja turvallisuusohjeita.

Jos olet epävarma, kysy, pyydä apua tai pyydä perusteluja.

 

Salassapito ja vaitiolo:

Savonlinnan Toimintakeskuksen henkilökunnalla ja myös sinulla opiskelijana on vaitiolovelvollisuus. Emme kerää henkilökohtaisia – tai sairaustietoja asiakkaista.  Salassapito- ja vaitiolovelvollisuuden rikkominen on rangaistava teko.

Mikäli sinulla on kirjallisia oppimistehtäviä, tulee sinun huolehtia, että asiakastiedot eivät ole tunnistettavissa ja olet muistanut pyytää asiakkailta asianmukaiset luvat ja että asiakkaat ymmärtävät mitä varten teet vaikkapa haastatteluja.

Vaitiolovelvollisuus ei pääty, vaikka harjoittelu päättyy.

 

Äkillinen sairastuminen:

Sairaana et voi tulla työharjoitteluun. Vaarana on työkavereiden ja asiakkaiden tartuttaminen. Jos et ole varma, voitko tulla harjoitteluun, ole yhteydessä työpaikkaohjaajaasi tai toiminnanjohtajaan.

Sairastuessasi ilmoita poissaolostasi puhelimitse omalle ohjaajallesi hyvissä ajoin ennen työvuoron alkua. Muista aina harjoittelujakson alussa ottaa talteen ohjaajan puhelinnumero, jotta voit ilmoittaa poissaolostasi. Poissaolotuntien korvaamisesta päättää ohjaava opettajasi