Savon Taitajat Oy on Savonlinnan Toimintakeskuksen omistama osakeyhtiö, joka on perustettu vuonna 2010.
Yhtiö myy mm. sotealan asiantuntijapalveluita kuten ammatillista tukihenkilötoimintaa, työvalmentajapalveluita ja ammatillisen kuntoutuksen palveluita.

 

Palvelut

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillinen tukihenkilötoiminta toteutetaan ryhmä- tai yksilöohjauksena. Tukihenkilötoimintaa toteutetaan asiakkaan arjessa etenkin harrastustoimintaan ohjaamalla. Tukihenkilön toimenkuva sekä toiminnan raamit laaditaan yhdessä maksavan tahon sekä palvelua käyttävän asiakkaan kanssa. Tukihenkilötoiminta tuodaan lähelle asiakasta, tarvittaessa kotiin tai vaikkapa työtoiminnan tueksi. Asiakkaan kanssa kuljetaan kohti elämän- ja arjenhallintaa sekä sosiaalista vahvistumista.

Yhteydenotot: outi.rahikainen@toimarisln.fi

Työkuntoisuuden ja toimintakyvyn arviointi

Työkuntoisuuden ja toimintakyvyn arviointi toteutetaan yksilöohjauksessa, jolloin luodaan tavoitteet yhdessä maksavan tahon sekä palvelua käyttävän asiakkaan kanssa. Tavoitteita luodessa laaditaan aikataulu välitavoitteineen, joiden avulla arvioidaan tuloksia. Tavoitteet arviointijaksolla voivat olla fyysiseen, psyykkiseen sekä sosiaaliseen kuntoisuuteen liittyviä ja ne toteutetaan oman ohjaajan luotsaamana. Palvelu sisältää keskusteluja, erilaisia kirjallisia tehtäviä ja testejä sekä tekemällä käytännön työtehtäviä työskentelyjaksolla

Arviointijaksot ovat pituudeltaan yksilöllisiä, kuitenkin vähintään viikon mittaisia, ja niiden päätyttyä asiakas saa itselleen kirjallisen arvion työkuntoisuudestaan sekä toimintakyvystään. Arviointi kootaan yhdessä asiakkaan kanssa keskustellen.

Yhteydenotot: outi.rahikainen@toimarisln.fi

Ura- ja työvalmennus

Ura- ja työvalmennus toteutetaan ryhmä- ja yksilövalmennuksena, joka voi koostua mm:

  • ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiyttämisen ohjauksesta
  • ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseen ohjaamisesta
  • työelämävalmiuksien kehittämisestä
  • työpaikan etsimisestä yhdessä valmentajan kanssa
  • työsopimuksen solmimisessa auttamisesta
  • työyhteisöön kiinnittymisessä
  • työsuhteen vakiinnuttamisen tukemisesta

Työnhakuvalmennuksessa asiakkaan työnhakutaitojen parannetaan siten, että

asiakkaalla on valmiudet omatoimiseen työnhakuun.

Yhteydenotot: outi.rahikainen@toimarisln.fi

Asiantuntijapalvelut, toimihenkilöstövuokraus

Asiantuntijapalvelut, toimihenkilöstövuokraus on erilaisten asiantuntijoiden työpanoksen vuokraamista asiakkaille. Tällä hetkellä voimme tarjota sosionomin, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, asukasohjaajan sekä talouden asiantuntijapalveluita.

Hanke- ja rahoitushakemuspreppaus

Hanke- ja rahoitushakemuspreppaus voidaan järjestää ryhmä- tai yksilöohjauksessa erilaisille asiakkaille. Rahoitus- ja hankeneuvonnassa ohjataan rahoituskanavien etsimisessä sekä valmennetaan hakemuksien laatimisessa sekä hakemuksien lobbaamisessa.

Yhteydenotot: jari.markkanen@toimarisln.fi

Ryhmäpalvelut

Ryhmäpalvelut pitävät sisällään erilaisia hyvinvointia ja arjenhallintaa ylläpitäviä palveluita. Ryhmätoiminnan sisällön tarkoitus on tuottaa asiakas lähtöisesti positiivisesti hyvinvointiin vaikuttavia palveluja. Ryhmäpalvelut ovat matalalla kynnyksellä tuotettuja palveluja. Palvelu sisältää arjenhallinnan työkaluja, matalan kynnyksen liikuntaryhmiä, keskusteluryhmiä sekä ulkoilu ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäviä palveluja.

Yhteydenotot: anne.makkonen@toimarisln.fi